OLED 통계

(단위 : 천달러, 전년동기대비 %)

Group Name 2021년 2022년(6월 누계)
수출금액 수출 증감률 수입금액 수입 증감률 수출금액 수출 증감률 수입금액 수입 증감률
PI공정 PI바니시 77,182 61.5 90,890 -38.1 21,683 -20.3 20,325 -51.3
PI공정 유리 3,177 -61.3 2,154 149.6 320 -81.8 863 69.3
PI공정 PI도포기 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
PI공정 PI오븐 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
PI공정 PI CVD 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 CVD 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 스퍼터(Sputter) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 세정액 45,830 5.7 47,958 -14.5 11,374 -37.1 14,668 -21.2
TFT공정 세정기 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 ITO 타겟 171,893 -9.5 325,529 -10 38,835 -40.4 73,929 -42.5
TFT공정 IZO 타겟 171,893 -9.5 325,529 -10 38,835 -40.4 73,929 -42.5
TFT공정 AL 타겟 478,793 -6.4 542,877 -4.8 117,807 -36 138,234 -27.9
TFT공정 CU 타겟 0 NAN 0 -100 0 NAN 0 NAN
TFT공정 MO 타겟 987 -21 14,159 -15.9 208 -36.8 4,219 -5.1
TFT공정 TI 타겟 16,140 -16.1 65,182 4.2 5,557 -17.4 16,689 -43.9
TFT공정 LTOC(저온평탄화유기소재) 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
TFT공정 레이저결정화장비(ELA) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 이온주입기(Ion Implant) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 Insulator 형성장비 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 Passivation 형성장비 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 열처리장비 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 현상액 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 포토레지스트 50 347.2 13,104 288.5 0 -99.7 4,316 44.7
TFT공정 컬러포토레지스트 403,934 -3 60,023 27.1 115,850 -22.2 18,808 25.7
TFT공정 폴리아믹산 77,182 61.5 90,890 -38.1 21,683 -20.3 20,325 -51.3
TFT공정 포토마스크 130,855 -23.7 52,186 -3 35,837 -34.7 14,918 -9.4
TFT공정 도포기(Coater) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 노광기(Exposure) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 현상기(Developer) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 식각액 13,558 33.3 198 -42.5 2,733 -40 55 -22.9
TFT공정 건식식각기(Dry Etcher) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 습식식각기(Wet Etcher) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 박리액 13,558 33.3 198 -42.5 2,733 -40 55 -22.9
TFT공정 건식박리기(Dry Stripper) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 습식박리기(Wet Stripper) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 검사장비(Array Test) 295,956 39.9 812,085 -14.9 32,154 -74.5 241,631 8.2
TFT공정 리페어장비(Repair) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 Alone AOI 2,526,878 31.2 624,965 7.4 536,361 -29.6 159,167 -37.7
TFT공정 In line AOI 2,526,878 31.2 624,965 7.4 536,361 -29.6 159,167 -37.7
TFT공정 Deposition repair 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
TFT공정 점등검사기 2,526,878 31.2 624,965 7.4 536,361 -29.6 159,167 -37.7
TFT공정 특수가스(NF3, SiH4, TEOS 등) 128,831 -13.2 39,349 -3.4 40,532 -11.1 11,776 -31
TFT공정 물류자동화장비(back plane) 104,988 84.2 10,232 -47.2 3,615 -93.9 2,807 -53.9
TFT공정 유틸리티 장비 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
화소성형공정 저분자(EML) 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
화소성형공정 정공주입(HIL) 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
화소성형공정 정공수송(HTL) 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
화소성형공정 전자수송(ETL) 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
화소성형공정 전자주입(EIL) 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
화소성형공정 전하발생(CGL) 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
화소성형공정 고분자발광 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
화소성형공정 퀀텀닷(QD) 11,023 67.7 4,333 -67.8 2,627 -35.2 2,972 119.4
화소성형공정 파인메탈마스크(FMM) 1,493,996 -8.9 1,757,305 -0 388,872 -31.6 461,109 -31.3
화소성형공정 프라임소재(Prime 소재) 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
화소성형공정 CPL 175,095 -18.1 324,986 -21.6 57,294 -12.2 110,775 5.3
화소성형공정 Cathode 1,478 -51.1 681 -28.5 76 -91.4 158 3.1
화소성형공정 OPEN Mask 1,493,996 -8.9 1,757,305 -0 388,872 -31.6 461,109 -31.3
화소성형공정 광폭파인메탈마스크 1,493,996 -8.9 1,757,305 -0 388,872 -31.6 461,109 -31.3
화소성형공정 대형 증착기 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
화소성형공정 중소형 증착기 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
화소성형공정 봉지필름 308,977 -5.7 128,073 -11.2 80,732 -30.1 34,310 -21.4
화소성형공정 봉지실링 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
화소성형공정 단일봉지소재 2,074,766 76.8 1,169,424 -2.9 567,902 5.2 296,527 -30.1
화소성형공정 무기 박막봉지장비 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
화소성형공정 유기 박막봉지장비 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
화소성형공정 디스펜서 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
화소성형공정 라미네이션 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
화소성형공정 단일(연속)봉지 장비 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
화소성형공정 물류자동화장비(front plane) 104,988 84.2 10,232 -47.2 3,615 -93.9 2,807 -53.9
터치공정 TOE스퍼터 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
터치공정 TOE CVD 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
터치공정 TOE C/D 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
터치공정 TOE 노광기 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
터치공정 TOE 건식식각기 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
터치공정 TOE 습식식각기 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
터치공정 스크라이버 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
터치공정 레이저컷팅 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
터치공정 탈착장비(LLO) 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
모듈공정 OCR 169,807 2.7 38,886 -8.5 49,315 -13.4 8,030 -35.1
모듈공정 OCA 73,753 30.4 10,316 -21 20,657 27.6 3,743 21.1
모듈공정 ITO필름 313,750 -15.7 320,300 -20.3 89,797 -13.1 76,616 -33.1
모듈공정 편광판 1,516,320 -34.9 302,401 -57.2 411,481 -24.6 102,344 14.4
모듈공정 내후성편광필름 1,151,104 -0.9 410,747 -8.4 303,265 -25.3 117,102 -16.1
모듈공정 TAC필름 1,151,104 -0.9 410,747 -8.4 303,265 -25.3 117,102 -16.1
모듈공정 투명 PI필름 313,750 -15.7 320,300 -20.3 89,797 -13.1 76,616 -33.1
모듈공정 커버글라스 93,560 -8.1 221,367 -30.4 21,755 -37.6 35,482 -56.3
모듈공정 보호필름 1,151,104 -0.9 410,747 -8.4 303,265 -25.3 117,102 -16.1
모듈공정 UTG 93,560 -8.1 221,367 -30.4 21,755 -37.6 35,482 -56.3
모듈공정 강화필름 504,365 -18.6 202,104 -13.4 167,460 -2.8 60,645 -12.8
모듈공정 리얼폴딩윈도우 93,560 -8.1 221,367 -30.4 21,755 -37.6 35,482 -56.3
모듈공정 메탈쉴드 1,493,996 -8.9 1,757,305 -0 388,872 -31.6 461,109 -31.3
모듈공정 터치패널 1,053,326 5.4 474,415 0.6 285,700 -24.7 119,652 -31.9
모듈공정 폴 부착기 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
모듈공정 Auto Claver 0 NAN 0 NAN 0 NAN 0 NAN
모듈공정 3D진공 Lami 3,291,906 30.8 778,773 3.7 1,030,684 -14.2 170,680 -53.8
모듈공정 Roll Lami 3,291,906 30.8 778,773 3.7 1,030,684 -14.2 170,680 -53.8
모듈공정 드라이버 IC 22,344,939 -5.4 22,224,184 -3.2 6,175,462 -19.8 6,288,717 -16.1
모듈공정 플렉서블 인쇄회로기판 2,042,899 -28.8 1,421,583 -28.1 508,888 -18.8 286,662 -29.1
모듈공정 인쇄회로기판 2,218,139 -17.6 1,175,290 -9.2 621,947 -24.3 329,788 -25.7
모듈공정 Touch IC 22,344,939 -5.4 22,224,184 -3.2 6,175,462 -19.8 6,288,717 -16.1
모듈공정 RF-PCB 2,042,899 -28.8 1,421,583 -28.1 508,888 -18.8 286,662 -29.1
모듈공정 메탈플레이트(내장힌지) 1,493,996 -8.9 1,757,305 -0 388,872 -31.6 461,109 -31.3
모듈공정 분리형백커버 1,493,996 -8.9 1,757,305 -0 388,872 -31.6 461,109 -31.3
모듈공정 본딩장비 3,291,906 30.8 778,773 3.7 1,030,684 -14.2 170,680 -53.8
모듈공정 OLED모듈공정용벤딩장비 3,291,906 30.8 778,773 3.7 1,030,684 -14.2 170,680 -53.8
모듈공정 폴더블용 OLED본딩장비 3,291,906 30.8 778,773 3.7 1,030,684 -14.2 170,680 -53.8
모듈공정 롤러블용 OLED본딩장비 3,291,906 30.8 778,773 3.7 1,030,684 -14.2 170,680 -53.8